niedziela, 2 marca 2014

kierunek Góra Chełmska

Dziś idealna pogoda na na dłuższy spacer, proponuję Górę Chełmska pod Koszalinem. Urokliwe miejsce naznaczone historycznie przez naszych przodków.
A więcej:
Góra Chełmska – wał moreny czołowej[1] na Pobrzeżu Koszalińskim, położony w województwie zachodniopomorskim, w granicach miasta Koszalina.
Najwyższe wzgórze Góry Chełmskiej – Krzyżanka ma wysokość 136,2 m n.p.m., Krzywogóra – 133,0 n.p.m., Leśnica – 118,5 m n.p.m.,Lisica – 25,9 m n.p.m.
Wał morenowy Góry Chełmskiej, prawdopodobnie istniał już podczas kształtowania się południowego brzegu Bałtyku (ok. 12,5 tys. lat temu). Góra Chełmska stanowiła miejsce kultu ludów kultury łużyckiej, zaś później pomorskiej. Od starożytności aż do wczesnego średniowiecza była miejscem kultu obrządku pogrzebowego pogańskiego. Od XII do XVI wieku Góra Chełmska była miejscem kultu chrześcijańskiego.
Jest to glacjotektonicznie spiętrzona morena czołowa, w której tkwią porwiaki piasków i iłów trzeciorzędowych[