poniedziałek, 3 marca 2014

Całoroczna siłownia w Darłowie


UM Darłowo: REALIZACJA W RAMACH OPERACJI: Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Darłowo.
Dziś otworzyliśmy dwie złożone oferty w odpowiedzi na ogłoszony przez nas przetarg.
Pierwszą oferta złożona została przez: HERKULES, Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów - 502.233,60 zł. Druga: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym - 303.618,13zł.
W budżecie miasta na realizację tej części projektu zabezpieczona została kwota – 502.264,35zł.
W kolejnych dniach oferty sprawdzone zostaną pod kątem ich zgodności z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.