poniedziałek, 10 marca 2014

49 Sesja Rady Miasta

We wtorek 11 marca w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza o godzinie 9 rozpocznie się 49. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad będą dwie sprawy niecierpiące zwłoki. Będą to zmiany w budżecie miasta oraz odzwierciedlenie tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Darłowa na lata 2014-2023. Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia zadania p.n. „Przebudowa wejścia do budynku SP nr 3 dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zostaną też zwiększone wydatki oświatowe z tytułu powiększonej subwencji oświatowej o 157.409 zł. Ponadto planuje się przeniesienie kwoty 40 tys. zł z zadania inwestycyjnego budowa oświetlenia ulic na zadanie „Budowa skrzyżowania ulic Leśnej z Wiśniową. (źródło darlowo.pl)