poniedziałek, 31 marca 2014

Apartamenty Bursztynowe Komnaty Darłówko - ostatni budynek

To już ostatni budynek kompleksu Bursztynowe Komnaty, wkrótce oddanie...


Latarnia Morska w Darłówku

Latarnia Morska
Latarnia morska w Darłówku usytuowana jest przy ujściu Wieprzy, przy wejściu do portu. Obecnie wieża latarni ma 22m wysokości, a na jej szczycie znajduje się nowoczesny mechanizm wskazujący drogę statkom.
Latarnia morska powstała w XIX wieku wraz z budynkiem stacji pilotów. Wieża była wówczas dużo niższa i dopiero kolejne remonty uczyniły z niej pełnoprawną latarnię.
Obecnie turyści mogą podziwiać stan z roku 1927, kiedy to miał miejsce ostatni remont budynku.
Latarnia usytuowana jest w Darłówku Wschodnim.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Organizator - Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Konkurs daje możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz spotkania z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkanie pokonkursowe, publikacje i wystawy oraz prezentację prac w Internecie.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz członkowie ich rodzin.

2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 20 x 31 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się maksymalnie dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie maksymalnie 20 x 31 cm, każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca).

3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.

4. Zdjęcia muszą mieć walor artystyczny.

5. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

6. Wywołane zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Darłowskiego Ośrodka Kultury, ul. Morska 56, 76-150 Darłowo z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Mama Córka". W kopercie należy umieścić płytę CD (dopuszczalne formaty plików: tiff, jpg) z plikami cyfrowymi oraz małą kopertę z godłem/nickiem, w której należy umieścić podpisaną i wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenie autora (wzór w załączniku nr 1)

7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: godło (nick) i tytuł pracy.

8. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury Arkadiusz Sip - tel. 94 3142629 lub e-mail: kultura@darlowo.pl

Podział nagród: Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury w skład, którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz zaproszonych gości. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

I nagroda (finansowa o wartości 1500 zł), II nagroda (finansowa o wartości 500 zł), III nagroda(finansowa o wartości 300 zł)

Przewiduje się również wyróżnienia, dyplomy przyznane przez organizatorów. Nagrody nie odebrane przez laureatów do 30 czerwca 2014 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.
Terminarz Konkursu Nadsyłanie prac do - 16 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Informacja o wynikach konkursu do - 26 maja 2014 r. dostępna na stroniewww.dokdarlowo.pl; Data wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej będzie podana wraz z wynikami.
Zwrot prac nienagrodzonych - po zakończeniu ekspozycji w sekretariacie Darłowskiego Ośrodka Kultury, Kino Bajka ul. Morska 56, 76-150 Darłowo. Dalsze szczegóły konkursu znajdują się na stronach internetowych DOK i miasta Darłowo.
darlowo.pl

Zlot Militarny Darłówko 2013

niedziela, 30 marca 2014

Uroczyste podsumowanie realizacji Programu Działaj Lokalnie

Darłowskie Centrum Wolontariatu, jako Lokalna Organizacja Grantowa „Działaj Lokalnie" ma przyjemność zaprosić grantobiorców, darczyńców, partnerów i wszystkich zainteresowanych na uroczyste podsumowanie realizacji Programu Działaj Lokalnie edycji 2013 w powiecie sławieńskim. Uroczystość ta odbędzie się w Sławieńskim Domu Kultury (SDK - ul. A. Cieszkowskiego 2 w Sławnie), 2 kwietnia 2014 roku o godzinie 17.
W programie m.in.: projekcja filmu promocyjnego Programu „Działaj Lokalnie", prezentacja efektów zrealizowanych projektów edycji 2013 oraz rozstrzygnięcie konkursu „OPOWIEDZ...". Ponadto zostaną wręczone podziękowania partnerom strategicznym i darczyńcom Programu. Wieczór urozmaici program artystyczny przygotowany przez Sławieński Dom Kultury. Zapraszamy. darlowo.pl

Kawał dobrej muzyki 52-latek porwał jury i publiczność.

X Factor: 52-latek porwał jury i publiczność. "Czesław, auto trzeba wymyć" - TVN24

czwartek, 27 marca 2014

Koncert wielkanocny w wykonaniu chóru UM z Poznania

Burmistrz Miasta Darłowo, Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda oraz Parafia Matki Bożej Częstochowskiej zapraszają na koncert wielkanocny. Wystąpi  Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  Dyrygentem chóru jest prof. Przemysław Pałka.  Patronat Honorowy nad tourne objął JE Ks. Bp Ordynariusz Edward Dajczak.
Koncert odbędzie się w Kościele pw. MB Czestochowskiej w Darłowie 30 marca, o godz. 13:00.
darlowo.pl

niedziela, 23 marca 2014

Nowe zejście na plażę


Kalendarz imprez Darłowo

KWIECIEŃ 2014
2 kwietnia – koncert CEZIK (Darłowo/Kino Bajka)
4 kwietnia  – 53. Pociąg do Jazzu„OiK + Will Hanne”, godz. 20:00 – Jazz Club Bagatella – bilet 20zł.
10 kwietnia – Dzień Służby Zdrowia
11 kwietnia  Powiatowy Przegląd Solistów i Zespołów Estradowych Kino Bajka, godz. 10:00 
- Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej
12 kwietnia – Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych Kino Bajka  godz. 10:00
20/21 kwietnia – Święta Wielkanocne
22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi
27 kwietnia – Zawody spinningowe (PZW koło nr 12 „Łosoś” Darłowo) – morze Bałtyckie plaża w Darłówku
29 kwietnia – Zlot Pojazdów Zabytkowych Glas Automobilclub, godz. 10:00, Rynek Miejski w Darłowie.


Czas nad morze


sobota, 22 marca 2014

W kierunku Darłówka

Elle

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Z ciekawostek..
Na mapce atrakcji turystycznych Pomorza z 1938 r. Darłowo jest reklamowane jako miasto... kiełbasy! Nie ma zamku, zabytkowych kościołów. Jest facet z kiełbasą!

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Mark Williams: Optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki | parkiet.com

Mark Williams: Optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki | parkiet.com

Kościół św. Gertrudy - śladami zabytków Darłowa

Dzisiejszy kościół św. Gertrudy pierwotnie służył jako kaplica cmentarna. Budowla ceglana, obecnie otynkowana, służyła uroczystościom pogrzebowym i mszom za zmarłych. 
Ponieważ nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące dziejów świątyni (uległy zniszczeniu w czasie pożaru Darłowa w 1722), nie jest znany dokładny czas jej budowy, ani fundator kaplicy. Wielu badaczy i historyków przypisywało budowę kaplicy Erykowi Pomorskiemu, władcy darłowskiego zamku, łącząc ten fakt z jego pielgrzymką do Ziemi Świętej (w 1424 roku). Jednak współcześni historycy nie są zgodni w tej kwestii. Według Franza Kuglera kościół został wybudowany w latach 1450–1460, Ludwik Böttger opowiada się za II połową XIV wieku, natomiast Karl Rosenow stawia na II połowę XV wieku i według niego architektura kaplicy wskazuje na wpływy nordyckie.
Zdaniem polskiego historyka sztuki kaplica św. Gertrudy pochodzi z I połowy XV wieku. W pracy z 1961 roku, napisanej w związku z przeprowadzanymi na terenie kaplicy darłowskiej pracami konserwatorskimi, Iwona Strzelecka podaje, że formy budowlane świątyni mogą wskazywać na wpływy skandynawskie. Jak dowodzi A Grzybkowski wzorcem dla darłowskiej budowli nie mogła być ani Skandynawia, ani świątynie Niżu Nadbałtyckiego. Inspiracji mogła dostarczyć jednakże wczesnogotycka architektura angielskich zakonów rycerskich.
Hanna Faryna-Paszkiewicz, Małgorzata Omilanowska i Robert Pasieczny w "Atlasie zabytków architektury w Polsce" z 2001, datują kaplicę św. Gertrudy na 2. ćwierć XIV wieku lub na I połowę XV wieku. Natomiast Andrzej Grzybkowski na podstawie cech stylowych stawia na II ćwierć, lub połowę XIV wieku i przypuszcza, że fundatorem kaplicy darłowskiej mogła być rada miejska.

czwartek, 20 marca 2014

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru - Benefis Ewy Nawrockiej

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru - Benefis Ewy Nawrockiej

Benefis Ewy Nawrockiej, długoletniej aktorki BTD i „Dialogu”.
Adres wydarzenia: 
Domek Kata
Organizator: 
STP „Dialog”
Data wydarzenia: 
27-03-2014Kategoria: 
Imprezy kulturalne

Festiwal żagli ISSA 2014

Festiwal żagli ISSA 2014 
Maj 1-4 – Wrota Mazur (Pisz)
Maj 15-18 – Giżycko (Ekomarina)
Czerwiec 26-28 – Darłowo (Darłówko Wschodnie)


środa, 19 marca 2014

Darłowo zabytki - przewodnik


Brama Kamienna zwana Wysoką - jedna z trzech bram, która ocalała do dziś. Pozostałość po dawnych obwarowaniach miejskich, które otaczały miasto 1500 m murem. Odbudowana w 1732 roku. Postawiona na planie kwadratu, czterokondygnacyjna z ostrołukowym przejazdem. Przykryta dachem namiotowym, czterospadowym, krytym dachówką. Zdobiona ostrołukowymi blendami, pomalowanymi na biało.
cykl na podstawie info.darlowo.pl

Dworzec PKP Darłowo

W byłym dworcu kolejowym powstanie Młodzieżowa Akademia Aktywności
ak wiadomo w końcu 2012 darłowski samorząd przejął budynek miejscowego dworca kolejowego za długi PKP. Wzniesiony w roku 1878, zaniedbany i od wielu lat nieremontowany dworzec jest częściowo zasiedlony. W  lewej części byłego dworca, tam gdzie była kasa i poczekalnia na powierzchni 125 metrów kwadratowych powstanie po remoncie Młodzieżowa Akademii Aktywności (MAA). Utworzy ją Darłowskie Centrum Wolontariatu. Jego prezes zarządu Dorota Kuriata ze szczegółami zaplanowała, co tam będzie się działo. W ramach MAA prowadzone będą koła zainteresowań: nauki języka angielskiego, fotograficzne, młodzieżowe koło darczyńców, warsztaty dla wolontariuszy i punkt informacyjno-kontaktowy dla młodzieży pragnącej pomagać innym. Będzie tam też biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy. Aby wyremontować i przystosować pomieszczenia dworca dla celów wolontariackich DCW złożyło wniosek do Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z programu Operacyjnego" Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.  W terminie do 12 marca b.r. w Szczecinie zostanie podpisana z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowa o dofinansowanie  tego projektu sumą 200 tys. złotych. Również darłowski samorząd wesprze te cenną inicjatywę kwotą 60 tys. zł. Otwarcie i rozpoczęcie działania  Młodzieżowej Akademii Aktywności planuje się w roku przyszłym. info.darlowo.pl

Pogoda nad morzem

- W czwartek temperatura powietrza w regionie koszalińskim wyniesie nawet 16 stopni Celsjusza - prognozuje Krzysztof Ścibor z biura prognoz Calvus. - Na niebie przeważać będzie słońce, opady deszczu są raczej wykluczone - mówi dalej synoptyk. 

Piątek, już wiosenny - wiosna kalendarzowa zaczyna się 21 marca - do południa również będzie słoneczny i ciepły. Termometry pokażą 15 - 16 stopni Celsjusza. Jednak po południu niebo się zachmurzy. Może lekko pokropić deszcz, a na pojezierzach, zwłaszcza w okolicach Drawska, przewidywane są nawet burze.  gk24.pl

Darłowo CeZik

CeZik & KlejNuty
support: Peter J. Birch
gdzie: Darłowo - Kino Bajka (ul. Morska 56)
kiedy: 2 kwietnia 2014 - środa - godz. 20
darlowo.info

Darłowo / Kino Bajka

22.03.2014 Wyjątkowy recital Natalii Przybysz, jednej z sióstr duetu "Sistars" - tego nie można przegapić!

wtorek, 11 marca 2014

Natura 2000

 "Turystyka na nadmorskich obszarach NATURA 2000 - nauka i praktyka" - to hasło VI Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się w dniach 25-27.02.2014r. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Szczeciński, przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich. Konferencja poruszała problemy zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi w Polsce w obszarach NATURA 2000. Podsumowano m.in. projekt "4 Pory Roku z Naturą 2000", którego celem była kampania edukacyjno-informacyjna. Z przedstawionych badań nt. świadomości ekologicznej turystów - których ok. 6 milionów przebywa w sezonie nad polskim morzem - wynika, że ponad 40% nie ma wiedzy w temacie obszarów chronionych NATURA 2000.  Urząd Morski w Słupsku

Galeria Darłowo prezentuje

Wejście do portu. Wyd. F. Newiger, 1923 r. Galeria Darłowo

Z historii Darłowa

Dziedziniec zamkowy. Wyd. H. Treder, 1910 r.

poniedziałek, 10 marca 2014

Zawody Spinningowe Darłowo


SunSet Darłówko

Dziś w TVN24 BiŚ: Co przyniosą amerykańskie F-16 i gospodarcze propozycje prezydenta? - TVN24 BiŚ

Dziś w TVN24 BiŚ: Co przyniosą amerykańskie F-16 i gospodarcze propozycje prezydenta? - TVN24 BiŚ

Łupkowy odwrót z Pomorza. Firmy rezygnują z koncesji - TVN24 BiŚ

Łupkowy odwrót z Pomorza. Firmy rezygnują z koncesji - TVN24 BiŚ

Przeciw niemieckiej hipokryzji i francuskim mistralom. "Jak zasady, to zasady" - TVN24

Przeciw niemieckiej hipokryzji i francuskim mistralom. "Jak zasady, to zasady" - TVN24

49 Sesja Rady Miasta

We wtorek 11 marca w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza o godzinie 9 rozpocznie się 49. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad będą dwie sprawy niecierpiące zwłoki. Będą to zmiany w budżecie miasta oraz odzwierciedlenie tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Darłowa na lata 2014-2023. Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia zadania p.n. „Przebudowa wejścia do budynku SP nr 3 dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zostaną też zwiększone wydatki oświatowe z tytułu powiększonej subwencji oświatowej o 157.409 zł. Ponadto planuje się przeniesienie kwoty 40 tys. zł z zadania inwestycyjnego budowa oświetlenia ulic na zadanie „Budowa skrzyżowania ulic Leśnej z Wiśniową. (źródło darlowo.pl)

Darłowska podstrefa ekonomiczna

Rada Miejska jednomyślnie poparła inicjatywę Arkadiusza Klimowicza burmistrza Darłowa w sprawie utworzenia darłowskiej podstrefy ekonomicznej. Niedawno zarząd województwa zachodniopomorskiego specjalną uchwałą pozytywnie zaopiniował wniosek darłowskiego samorządu o objęcie statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wytypowanych terenów. W porozumieniu z zarządcą Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, ostatecznie we wniosku o utworzenie Podstrefy Darłowo znalazło się 22,2702 ha. Tereny przyszłej Podstrefy podzielone są  na trzy grupy: pierwszy i największy kompleks (prawie 20 ha) obejmuje działki na terenie Portu Morskiego w Darłowie wzdłuż nabrzeża Gdyńskiego oraz Szczecińskiego przy ulicy Portowej. Dwa pozostałe kompleksy o powierzchni 2,32 ha obejmują działki przy ulicy Kolejowej i Przemysłowej. Jeszcze w tym tygodniu wnioski miast: Darłowa, Lęborka i Czarnego poprzez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, znajdą się w Ministerstwie Gospodarki i tam będą oczekiwać na podjęcie decyzji w sprawie utworzenia Podstrefy SSSE w Darłowie, Lęborku i Czarnym. (źródło darlowo.pl)

Rap Piwnica Darłowo

DF oraz wytwórnia Szpadyzor Records mają zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią odsłonę hip-hopowego projektu pt. „Rap Piwnica”. Już 14 marca o godzinie 20:00 w piwnicach lokalu Karczma Rzymska odbędzie się koncert na którym wystąpią artyści tworzący na co dzień muzyczny zespół „Rap Chata” (Ceha, C-zet, Ginger i Dj Wojna).Wydarzeniem wieczoru będzie występ pochodzącego również z Poznania rapera Mumina, który jest reprezentantem wytwórni Szpadyzor Records (donGURALesko). Mumin w swojej karierze muzycznej dorobił się kilku albumów oraz zagrał dziesiątki koncertów min. supportował takie gwiazdy jak B-real, czy Cypress Hill. Po koncercie stery za gramofonami przejmie Dj Wojna, który poprowadzi nocne after party. W przerwach między występami usłyszeć będzie można informacje odnośnie kolejnych hip hopowych wydarzeń w Darłowie, które przedstawi organizator i pomysłodawca projektu Daniel „Bonzay” Frącz. Bilety do nabycia w dniu koncertu w cenie 10 złotych. Zapraszamy (portal Facebook Miasta Darłowa)

czwartek, 6 marca 2014

Święto Osadników Ziemi Darłowskiej

 Święto Osadników Ziemi Darłowskiej
7 marca 2014
Święto Osadników Ziemi Darłowskiej
69. Rocznica Przyłączenia Darłowa do Polski
godz. 13:00
Darłowo

Z okazji przypadającej 7 marca br. 69. Rocznicy Przyłączenia Darłowa do Polski - Święta Osadników Ziemi Darłowskiej zapraszamy do udziału we wspólnych obchodach tej ważnej w dziejach Darłowa rocznicy, zgodnie z poniższym harmonogramem:  

13:00 - Uroczysta Msza Święta w intencji Osadników Ziemi Darłowskiej i mieszkańców Darłowa (kościół św. Jerzego - ul. Bogusława X).
13:50 - Przejście z kościoła Św. Jerzego na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Darłowie (ul. Wojska Polskiego) pod Obelisk Pionierów Ziemi Darłowskiej.
14:00 - Uroczystości pod Obeliskiem (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) z udziałem Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej, Kompanii Reprezentacyjnej Zespołu Szkół Morskich oraz Warty Honorowej Funkcjonariuszy Straży Granicznej: przemówienia, salwa honorowa, złożenie kwiatów.
źródło: darlowo.pl

wtorek, 4 marca 2014

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Dyrektor Muzeum Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie
zaprasza na wykład

Michała Ruczyńskiego
(IPN Delegatura w Koszalinie)

"Ekspatriacja czy repatriacja?"

z cyklu „Zamkowe Spotkania z Historią”

6 marca 2014 roku (czwartek), godz. 12:00
Patronat Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego

poniedziałek, 3 marca 2014

a wieczorem

Miłego wieczoru, w Koszalinie zimny wiatr

Całoroczna siłownia w Darłowie


UM Darłowo: REALIZACJA W RAMACH OPERACJI: Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Darłowo.
Dziś otworzyliśmy dwie złożone oferty w odpowiedzi na ogłoszony przez nas przetarg.
Pierwszą oferta złożona została przez: HERKULES, Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów - 502.233,60 zł. Druga: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym - 303.618,13zł.
W budżecie miasta na realizację tej części projektu zabezpieczona została kwota – 502.264,35zł.
W kolejnych dniach oferty sprawdzone zostaną pod kątem ich zgodności z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Cisowo k.Darłówka

Dzisiejszy kierunek spaceru, Cisowo, urokliwa wieś na wzgórzu z przepięknym widokiem na morze i jezioro Kopań. Oddalona zaledwie pół godziny spacerem z Darłówka Wschodniego. Pogoda dopisuje, zatem w drogę!

niedziela, 2 marca 2014

Wielka Orkiestra zebrała

120 wolontariuszy w Darłowie zbierało datki na WOŚP. Na terenie miasta Darłowa zebrano 22,4 tys. złotych. Gratulujemy

Przedwiośnie

Dłuższy dzień, coraz więcej słońca, zbliża się wiosna :)Mielno czy Darłówko?

Mielno - dla miłośników dużych skupisk ludzi w okresie letnim, gdzie łatwo znaleźć miejsce na imprezę czy dyskotekę. Jeśli przyjedziecie z dziećmi, lubicie ciszę i spokój, zapraszamy do Darłówka.
Wg Wikipedii - duża wieś nadmorska w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, siedziba gminy Mielno, duży ośrodek wypoczynku Położona nad Morzem Bałtyckim i jeziorem Jamno, na Wybrzeżu Słowińskim. Miejscowość z letnim kąpieliskiem morskim.
Wraz z sąsiednią miejscowością Unieście stanowi jeden z wielu kompleksów wypoczynkowo-rekreacyjnych polskiego wybrzeża.

kierunek Góra Chełmska

Dziś idealna pogoda na na dłuższy spacer, proponuję Górę Chełmska pod Koszalinem. Urokliwe miejsce naznaczone historycznie przez naszych przodków.
A więcej:
Góra Chełmska – wał moreny czołowej[1] na Pobrzeżu Koszalińskim, położony w województwie zachodniopomorskim, w granicach miasta Koszalina.
Najwyższe wzgórze Góry Chełmskiej – Krzyżanka ma wysokość 136,2 m n.p.m., Krzywogóra – 133,0 n.p.m., Leśnica – 118,5 m n.p.m.,Lisica – 25,9 m n.p.m.
Wał morenowy Góry Chełmskiej, prawdopodobnie istniał już podczas kształtowania się południowego brzegu Bałtyku (ok. 12,5 tys. lat temu). Góra Chełmska stanowiła miejsce kultu ludów kultury łużyckiej, zaś później pomorskiej. Od starożytności aż do wczesnego średniowiecza była miejscem kultu obrządku pogrzebowego pogańskiego. Od XII do XVI wieku Góra Chełmska była miejscem kultu chrześcijańskiego.
Jest to glacjotektonicznie spiętrzona morena czołowa, w której tkwią porwiaki piasków i iłów trzeciorzędowych[