poniedziałek, 10 marca 2014

Darłowska podstrefa ekonomiczna

Rada Miejska jednomyślnie poparła inicjatywę Arkadiusza Klimowicza burmistrza Darłowa w sprawie utworzenia darłowskiej podstrefy ekonomicznej. Niedawno zarząd województwa zachodniopomorskiego specjalną uchwałą pozytywnie zaopiniował wniosek darłowskiego samorządu o objęcie statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wytypowanych terenów. W porozumieniu z zarządcą Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, ostatecznie we wniosku o utworzenie Podstrefy Darłowo znalazło się 22,2702 ha. Tereny przyszłej Podstrefy podzielone są  na trzy grupy: pierwszy i największy kompleks (prawie 20 ha) obejmuje działki na terenie Portu Morskiego w Darłowie wzdłuż nabrzeża Gdyńskiego oraz Szczecińskiego przy ulicy Portowej. Dwa pozostałe kompleksy o powierzchni 2,32 ha obejmują działki przy ulicy Kolejowej i Przemysłowej. Jeszcze w tym tygodniu wnioski miast: Darłowa, Lęborka i Czarnego poprzez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, znajdą się w Ministerstwie Gospodarki i tam będą oczekiwać na podjęcie decyzji w sprawie utworzenia Podstrefy SSSE w Darłowie, Lęborku i Czarnym. (źródło darlowo.pl)