czwartek, 7 kwietnia 2016

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”


Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie jest organizatorem konkursu poetyckiego. Również i Ty możesz wziąć w nim udział i przyjechać do pięknego Darłowa po odbiór nagrody. Aby stać się uczestnikiem konkursu, musisz zastosować się do zasad regulaminu ustalonego przez DOK, o których za chwilę przeczytasz. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce oraz nieobowiązkowo jednego wiersza o Darłowie lub tematyce morskiej w 4 zestawach. Wiersze mają być wysłane w formie wydruku na papierze, w formacie A4, w terminie do dnia 9 maja 2016 r. na adres: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda ul. Morska 56; 76 – 150 Darłowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: "Konkurs Poetycki”. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Wiersze i koperty podpisane nazwiskiem będą dyskwalifikowane. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wiek oraz krótką notkę o sobie. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym, w Internecie lub w prasie bez zgody autorów i honorarium. Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez Organizatora. Nagroda Główna: „Trzos Króla Eryka” oraz 500 zł. Wyróżnienia: I stopnia - 400 zł; II stopnia - 300 zł; III Stopnia - 200 zł. Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Darłowo: za utwór o Darłowie lub tematyce morskiej. W razie nieprzewidzianych sytuacji, jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. O wynikach konkursu organizator powiadomi laureatów telefonicznie lub mailowo do dnia 18 maja 2016. Wyniki konkursu będzie można sprawdzić na stronie Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie:  www.dokdarlowo.pl W maju 2016 r. odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień na Zamku Króla Eryka w Darłowie.
Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Organizator zapewnia udział w biesiadzie poetyckiej i nocleg. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Informacje o konkursie udzielane są pod numerami tel. 505 186 112 oraz 667 141 750. Nie wahaj się, pisz i przyjeżdżaj do Darłowa.