wtorek, 6 stycznia 2015

Plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Przychylając się do wniosku dyrektora MPGK Andrzeja Głębockiego, radni podczas sesji Rady Miejskiej zatwierdzili plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017.

Według planu mają powstać nowe odcinki sieci wodociągowej łączące stację z Darłówkiem Zachodnim. Rozpocznie się modernizacja magistrali wodociągowej, co zapobiegnie lub skróci ewentualne przyszłe awarie. Ponadto, modernizacji ulegną obiekty, urządzenia i kolektory na terenie wielu osiedli w Darłowie i Darłówku.