środa, 9 kwietnia 2014

Promenada w Darłówku Wschodnim

Plany na promenadę spacerową na wschodniej stronie miasta z wykorzystaniem kolejnego okres programowania funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

O tym jak powinna zostać zrealizowana inwestycja dotycząca budowy promenady spacerowej po wschodniej stronie naszego miasta, jakie aspekty techniczne koniecznie trzeba uwzględnić przystępując do opracowania dokumentacji technicznej oraz jaką formułę realizacji powinny przyjąć zainteresowane jej powstaniem strony, tj. Urząd Morski w Słupsku oraz Miasto Darłowo, dziś rozmawialiśmy w miejskim ratuszu. W spotkaniu uczestniczył autor Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla naszego miasta.
To pierwsze tego typu spotkanie, jedno z kilku, które muszą zostać odbyte przed rozpoczęciem oficjalnej ścieżki inwestycyjnej. Dziś zapoznaliśmy się z podstawowymi dokumentami programowymi w tym zakresie.
Na tą chwilę trudno też mówić jeszcze o konkretnych datach i kosztach inwestycji. Ryzyko alokacji błędu jest zbyt duże.
W dalszym zakresie będziemy chcieli wypracować harmonogram wdrażania tak strategicznej dla naszego miasta inwestycji. 


darlowko.pl